Sutra od 18h nove mere po zonama – opštine na Severu u žutoj zoni?

Kosovska vlada usvojila je set mera protiv širenja zaraze koronavirusom koje stupaju na snagu u petak u 18 časova i važiće dve nedelje.

12.11.2020 - 11:50
Mapa zona kosovo

Ovim setom mera opštine su podeljene u tri kategorije po stepenu rizika od širenja zaraze –  zelene opštine sa niskim rizikom – one koje imaju do 75 zaraženih osoba na 100.000 stanovnika za nedelju dana; žute opštine sa srednjim rizikom – one koje imaju između 76 i 150 inficiranih osoba na 100.000 stanovnika za nedelju dana; crvene opštine sa visokim rizikom – one koje imaju preko 150 inficiranih osoba na 100.000 stanovnika za nedelju dana.

Opštine Priština, Podujevo, Južna Mitrovica, Peć, Đakovica, Gnjilane i Uroševac su za sada „crvene opštine“.

Prema mapi kosovskog Ministarstva zdravlja od 9. novembra, opštine na Severu nalaze se u žutoj zoni, ali do objavljivanja vesti KoSSev nije mogao da dođe do zvanične potvrde da je ova informacija neizmenjena 

Ovaj spisak svake nedelje će revidirati kosovski Nacionalni institut za javno zdravlje.

Odluku kosovske vlade na srpskom jeziku možete videti ovde.

Mere u zelenim opštinama

U opštinama sa niskim rizikom od širenja zaraze radno vreme biznisa, tržnih centara i ugostiteljskih lokala biće od 05:00 do 20:00 časova. Ugostiteljski objekti, međutim, moći će da funkcionišu i nakon 20:00 ali samo usluge za poneti ili narudžbine za dostavu.

Pružaoci usluge javnog prevoza moći će da koriste samo 50% svojih kapaciteta.

Posebne mere predviđene su za taksiste koji će moći da voze samo po jednog putnika na sedištu pozadi, osim kada se radi o članovima porodice i kada ih može biti najviše troje na zadnjem sedištu.

U zelenim opštinama delimično se dozvoljavaju kulturne aktivnosti pozorišta, biblioteka, filharmonija, galerija, ansambala, baleta, bioskopa, omladinskih centara, kulturnih centara, ali uz korišćenje samo 30% kapaciteta za sve aktivnosti.

Dozvoljene su i sportske aktivnosti na zatvorenim i otvorenim prostorima, treninzi i takmičenja u individualnim sportovima, ali je dozvoljeno da treninzima prisustvuje do 20 osoba, dok tokom takmičenja može učestvovati do 50 osoba.

Dozvoljen je i rad teretana i zatvorenih bazena za pojedinačne rekreativne aktivnosti koristeći samo 40% kapaciteta.

Mere u žutim opštinama

U opštinama sa srednjim rizikom od širenja zaraze ugostiteljski objekti, biznisi i tržni centri radiće skraćeno u odnosu na one u zelenim opštinama – od 05:00 do 18:00, sa izuzetkom usluga dostave i za poneti koje će moći da funkcionišu i posle 18 časova.

Kada su javni prevoz, kulturna i sportska dešavanja, rad teretana i bazena u pitanju, u žutim opštinama važiće iste mere kao i one u zelenim.

Mere u crvenim opštinama

Opštine sa visokim rizikom od širenja zaraze jedine su u kojima će važiti i mere restrikcije kretanja građana i delimičan karantin. Ugostiteljski objekti i biznisi u ovim opštinama radiće od 05:00 do 19:00 časova.

U crvenim opštinama biće zabranjeno kretanje građana posle 19:00 časova pa do 05:00 ujutru, osim za hitne i zdravstvene potrebe. Mera se međutim ne odnosi na zdravstveno osoblje, službenike policije i pravosuđa.

Zabranjen je i ulaz i izlaz građana i automobila iz i u crvene opštine od 19:00 pa do 05:00 časova osim za: zdravstveno osoblje, osoblje iz sektora bezbednosti, pravosuđa i studente, građane sa hitnim potrebama i operatore koji vrše javne usluge.

Javne i privatne institucije u crvenim opštinama radiće samo uz najpotrebnije osoblje.

Kada je javni prevoz u pitanju, on će u tokom vremena u kom je dozvoljen saobraćaj funkcionisati pod istim uslovima kao i u zelenim i žutim opštinama.

Iste su mere i koje se odnose na kulturna i sportska dešavanja, rad teretana i bazena u pitanju.

Na snazi i opšte mere donete ranije

Uz ove specifične mere prema kategorizaciji rizika od širenja zaraze, nastavljaju da važe i ranije donete mere, a koje se ponajpre odnose na putovanje.

PCR test na ulazu na Kosovo

Iznova je uvedena obaveza prilaganja negativnog PCR testa na SARS-Cov-2 državljanima zemalja koje su visoko rizične prema listi Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, ali na principu reciprociteta, što je u pređašnjim odlukama objašnjavano time da će iz odluke biti izuzete one zemlje koje od Kosova ne zahtevaju PCR test.

Iz ove obaveze su izuzeti putnici na prištinskom aerodromu ili putnici u putničkim automobilima, ali koji su u tranzitu i koji su u obavezi da potpišu izjavu da će Kosovo napustiti u roku od najviše 3 sata. Za putnike međunarodnih autobuskih linija, koji su takođe izuzeti iz ove obaveze, rok da napuste Kosovo je 5 sati.

Negativan PCR test ne moraju da imaju ni profesionalni prevoznici, pod uslovom da se poštuje protokol za međunarodni transport.

Iz obaveze predočavanja ovog dokumenta izuzete su i strane diplomate akreditovane na Kosovu kao i članovi njihovih porodica.

S druge strane, strani državljani koji imaju dozvolu za privremeni ili stalni boravak na Kosovu, po ulasku na Kosovo mogu da podnesu potvrdu o negativnom RT-PCR testu, ne stariju od 72 sata, ali u slučaju da ga nemaju, i dalje mogu ući na Kosovo ali pod obavezom sedmodnevne samoizolacije. Pod istim uslovima na Kosovo mogu ući i vlasnici kosovskih ličnih dokumenata ali sa prebivalištem u nekoj od stranih zemalja.

Strani državljani kojima je zakazano lečenje u zdravstvenim ustanovama na Kosovu mogu ući ako podnesu potvrdu o negativom RT-PCR testu i potvrdu bolnice.

Radi sprovođenja ovih mera, medicinski timovi biće raspoređeni na prelazima Merdare, Vrbnica, Kula, Đeneral Janković, Jarinje, Bela Voda i aerodrom „Adem Jašari“.

Institucije i ugostiteljski objekti

Izdat je i nalog javnim institucijama da se pridržavaju Priručnika za zaštitu od širenja koronavirusa i najavila oštrije kontrole pridržavanja mera. Uz to, ove institucije su u obavezi da obezbede građanima na ulazu dezinfekciona sredstva i maske, dok svuda mora biti istaknuto da je ulaz bez maske zabranjen.

Opštine se pozivaju da reaktiviraju lokalne krizne štabove na kojima je i obaveza da prate oporavak zaraženih i redovno izveštavaju centralne institucije.

Merenje temperature je obavezno za sve prilikom ulaska u javne i privatne objekte, odlučila je još kosovska vlada.

Zabrane okupljanja

Zabranjena su i sva javna okupljanja više od 5 osoba na javnim trgovima, u parkovima i drugim javnim mestima, a stočne i auto pijace na čitavom Kosovu moraju ostati zatvorene.

Klanje životinja i dalje je dozvoljeno samo u ovlašćenim klanicama.

Vrtići i obrazovne institucije

Vrtićima je dozvoljen rad, ali su oni podložni proceni i nadzoru od strane opštinskih vlasti posebno kada je pridržavanje mera Priručniku za zaštitu od širenja koronavirusa u pitanju. Merenje temperature je obavezno i prilikom ulaska u ove objekte.

S druge strane, nastava u svim visokoškolskim ustanovama, javnim i privatnim, mora biti organizovana onlajn. Iz ovoga su izuzeti ispiti i praktični i laboratorijski rad organizuju se normalno.

Studentski domovi i menze ostaju otvoreni ali menze mogu pružati usluge samo “za poneti”

Ograničenje kretanja i pomoć hroničnim bolesnicima

Nastavlja da važi mera  ograničenja kretanja starijima od 65 – njima je kretanje dozvoljeno u intervalima od 6:00-10: 00 i 16: 00-19: 00, osim ako ne moraju da napuste dom iz zdravstvenih razloga.

S druge strane, osobe sa hroničnim bolestima i trudnice treba da budu oslobođene od odlaska na posao, i poslodavci se pozivaju da stvore uslove za njihovo angažovanje od kuće. Opštinama se, isto tako, nalaže da povećaju napore za pružanje zdravstvenih usluga hroničnim bolesnicima u kući.

Korisnici socijalnih davanja, oslobođeni su od javljanja nadležnom ministarstvu.

Svi koji krše mere uključujući rukovodstvo javnih i privatnih institucija biće kažnjeni u skladu sa Zakonom br. 07/l-006 o sprečavanju i borbi protiv pandemije koronavirusa.

Izvor: KoSSev

Pax logo Logo projekta Nsi logo