Saopštenje za javnost sa Javne rasprave o budžetu za 2021. godinu opštine Zvečan

09.09.2020 - 13:20
Slika 12

Dana, 08.09.2020. godine održana je Javna rasprava o budžetu opštine Zvečan, u maloj sali opštine Zvečan, sa početkom u 10:00 časova.

Komisija za javnu raspravu o budžetu sa sledećim članovima:
1.    Đorđe Radovanović
2.    Jelena Savić
3.    Mirjana Nikolić
4.    Lavdim Peci
5.    Mirjana Alagić 

Predsednica Komisije za javnu raspravu g-đa Mirjana Alagić je upoznala prisutne sa budžetom opštine Zvečan za 2021. godinu. Na osnovu prvog cirkulara koji je donešen 15.05.2020. godine date su smernice za planiranje budžeta za narednu godinu odnosno 2021. godinu. Budžet opštine Zvečan obuhvata plate i dnevnice, robe i usluge, komunalne troškove, subvencije i transfere i kapitalne troškove.  Na javnoj raspravi pored  članova komisije, prisustvovali su i mnogobrojni građani i predstavnici nevladinih organizacija. Na sednici je raspravljano o budžetu Skupštine opštine Zvečan za 2021. godinu. Građani su postavili pitanja u vezi kapitalnih investicija i dali svoje predloge u vezi istih.

U Zvečanu
08.09.2020.

Pax logo Logo projekta Nsi logo