Znamenitosti Zvečana

Manastir Banjska

Manastir Svetog Stefana u Banjskoj, poznatiji kao manastir Banjska, nalazi se 13 kilometara severozapadno od Zvečana, u podnožju planine Rogozne. Zadužbina je kralja Stefana Uroša II Milutina. Gradnja manastira pada u vreme od 1313- 1318. godine. Manastir Banjska je 520 godina proveo u ruševinama, samo je narod obilazio zidine. Ponovo je obnovljen 2004. godine kada se u njemu okupio mlado monaštvo. Manastir je odmah po osnivanju postao duhovni centar Srba na Kosovu. U toku 2006. godine počela je obnove same crkve i šireg manastirskog kompleksa.

Manastir Sokolica

Manastir Sokolica 7 kilometara od Zvečana, u selu Boljetinu, u podnožju brda Sokolica, nalazi se istoimeni manastir. O njemu ne postoje, skoro, nikakvi zapisi. Ktitor je verovatno neki vlastelin. Posvećen je Pokrovu Svete Bogorodice. Od 1956. godine Sokolica je ženski manastir. Danas je ona poznata kao važno središte ikonografije i fresko slikarstva.

Manastir Devina Voda

Na 9 kilometra novog puta Zvečan-Zubin Potok na obroncima brda zvanog Kremeštak na velikom pokloničkom mestu kod Zvečana, simbolički nazvanom „Devine Vode“, gde postoji izvor lekovite i čudotvorne vode, izgrađena je crkva posvećena Presvetoj Bogorodici i njenoj ikoni Trojeručici, čija je izgradnja obavljena od 2002 do 2006 godine a osvećenje je obavljeno 25. jula 2006. godine.

Tvrđava Zvečan

Srednjevekovni grad Zvečan, kao i svi gradovi tog doba, nastao je na uzvišenju teško pristupačnom, u čijoj je osnovi arhitektura iz ranog perioda Vizantije, a prema nekim podacima, iako oskudnim, još iz Rimskog doba. Kao strateško utvrđenje Zvečan se pominje 1092. i 1093. godine u čijem su se području ukrštali putevi sa severa na jug sa veoma važnom strategijskom ulogom u vojničkom i trgovačkom smislu. Grad se postepeno širio i dobijao svoj značaj u vreme širenja srpske države na jugu u borbi protiv Vizantije.

Pax logo Logo projekta Nsi logo