Zamenik gradonačelnika

Uloga zamenika gradonačelnika

Gradonačelnik ima svog zamenika. Zamenik gradonačelnika imenuje se i razrešava dužnosti od strane gradonačelnika. Na zahtev gradonačelnika, zamenik gradonačelnika pomaže gradonačelniku u vršenju izvršnih funkcija i postupa u njegovom/njenom odsustvu. Kada se uprazni mesto zamenika predsednika opštine, gradonačelnik imenuje novog zamenika predsednika opštine, ne kasnije od trideset dana od trenutka kada je mesto postalo upražnjeno. Odredbe ovog statuta o sukobu interesa za gradonačelnika primenjuju se u odnosu na njegovog zamenika.