Odeljenje za turizam i ugostiteljstvo, lov i ribolov

Odeljenje za turizam i ugostiteljstvo, lov i ribolov nije formirano.

Organizaciona struktura Odeljenja za turizam i ugostiteljstvo, lov i ribolov

Služba za turizam i ugostiteljstvo

  • Vrši registraciju privrednih subjekata na teritoriji opštine i izdaje dozvole za njihov rad kroz informisanje o uslovima i potrebnoj dokumentaciji za registraciju biznisa;
  • Predlaganje i preduzimanje mera za unapređenje turističkog prometa i deviznih efekata od turizma;
  • Proglašenje i održivo korišćenje tehničkog prostora, proglašenje turističkog mesta i prioritetne turističke destinacije;
  • Praćenje i analiza ulaganja države u razvoj turizma putem podsticajnih mera i predlaganje korektivnih mera.

Služba za lov i ribolov

  • Organizovanost i usklađenost sa planskim dokumentima vezani za lov i ribolov;
  • Vrši praćenje i kontrolu ribljeg i životinjskog fonda na teritoriji opštine u cilju kvantitativne održivosti;
  • Određuje visinu novčane naknade za štetu nanete ribljem i životinjskom fondu.
Pax logo Logo projekta Nsi logo