Odeljenje za šumarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj

Direktorica Odeljenja za šumarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj: Suzana Mirković-Gvozdić

Kontakt: mirkovicgvozdic@gmail.com

Organizaciona struktura Odeljenja za šumarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj

Služba za poljoprivredu i šumarstvo:  Službenik za Poljeprivredu, Službenik za šumarstvo 1 (formirano)

 • Prati i analizira stanje u oblasti poljoprivrede;
 • Prati i analizira stepen korišćenja poljoprivrednih resursa, određuje investiciona ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda;
 • Izrađuje plan za dugoročni razvoj poljoprivrede i stočarstva i pronalazi načine i sredstva za realizaciju plana;
 • Predlaže budžet za potrebe odeljenja;
 • Organizuje i podržava osnivanje udruženja poljoprivrednika koje se bavi razvojem sela i poljoprivrednog razvoja uopšte;
 • Organizuje i podržava stručno usavršavanje poljoprivrednih proizvođača;
 • Stara se o zaštiti, uređenju i iskorišćavanju šuma na teritoriji opštine; 
 • Bavi se zaštitom biljnih i životinjskih resursa;
 • Vodi evidenciju o šumskom gazdinstvu; 
 • Predlaže planove za sprečavanje ilegalne seče šuma;
 • Predlaže planove za markiranje i seču šuma u skladu sa važećim zakonima; 
 • Prijavljuje nelegalnu seču šuma kosovskoj policijskoj službi.

Služba za ruralni razvoj: Službenik razvoja (ruralni) (formirano)

 • Vrši izradu plana za dugoročni razvoj poljoprivrede i sela;
 • Predlaže preventivne mere i vrši procenu štete u slučaju elementarnih nepogoda seoskih gazdinstava;
 • Promoviše i podržava stvaranje i nastavak delatnosti na poljoprivrednom gazdinstvu i van njega, i radi u pravcu promovisanja mogućnosti za stvaranje ruralnih prihoda i zaposlenja;
 • Izrada izveštaja i informacija o ruralnom razvoju i pružanju savetodavnih usluga;
 • Određuje i predlaže razvojne prioritete u drugim oblastima;
 • U skladu sa usvojenim postupcima, koordinira identifikaciju i izvršenje projekata u ruralnim zonama.
Pax logo Logo projekta Nsi logo