Odeljenje za omladinu i sport

Odeljenje za omladinu i sport je formirano.

Organizaciona struktura Odeljenja za omladinu i sport

Služba za omladinu i sport: Rukovodilac Sektora za Kulturu, Sport i Omladinu (formirano)

  • Obezbeđuje sredstva za održavanje i korišćenje sportskih objekata u opštini; 
  • Obezbeđuje uslove za rad mladim sportskim talentima;
  • Organizuje i sprovodi sportske programe, aktivnosti i manifestacije u sladu sa potrebama građana;
  • Daje podršku omladinskim i sportskim aktivnostima;
  • Obezbeđuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti sporta;
  • Obezbeđuje uslove za rad i realizaciju sportskih programa i aktivnosti tokom zimskog i letnjeg raspusta;
  • Dodeljuje nagrade i priznanja za dostignuća iz oblasti sporta;
  • Stara se o formiranju omladinskih organizacija, kroz čiji rad će omladina učestvovati u radu lokalne uprave i uticati na donošenje odluka od značaja za sprovođenje programa za mlade;
  • Prati i koordinira rad sportskih klubova i organizacija, omladinskih udruženja i organizacija i stara se o zadovoljavanju potreba istih. Predlaže i pomaže pomenutim subjektima u investicionom održavanju i sagledava potrebe za novim investicijama u pomenutim oblastima;
  • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama opštine, a po nalogu Gradonačelnika opštine i direktora odeljenja.
Pax logo Logo projekta Nsi logo