Odeljenje za javne službe i infrastrukturu

Odeljenje za javne službe i infrastrukturu je formirano.

Organizaciona struktura Odeljenja za javne službe i infrastrukturu

Služba za javne usluge: Rukovodilac Sektora za Javne Usluge, Službenik za Javno Lokalno Preduzeće (Službenik za javne usluge) (formirano)

  • Omogućava pružanje javnih komunalnih usluga na teritoriji opštine;
  • Vrši analizu kvaliteta i predlaže mere za poboljšanje pružanja javnih usluga;
  • Obezbeđivanje i održavanje javnih parkova i otvorenih prostora i groblja;
  • Izdavanje dozvola za usluge i opremu uključujući i javni lokalni prevoz i taksi službu.

Služba za infrastrukturu i projekte: Službenik za Održavanje Puteva 2 (formirano)

  • Planira kapitalne investicije za izgradnju infrastrukture;
  • Izrađuje predmet i predračun u vezi sa kapitalnim investicijama;
  • Koordinira rad sa projektantima.
Pax logo Logo projekta Nsi logo