Kabinet gradonačelnika

Vučina Janković vrši funkciju gradonačelnika opštine Zvečan od 2013. godine. Kao kandidat Srpske liste reizabran je na lokalnim izborima 2017. godine. Rođen je 30.11.1982. godine u Zvečanu. Završio je master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Oženjen je i otac dvoje dece.

Kontakt: vucina.jankovic@rks-gov.net

Uloga gradonačelnika

Gradonačelnik se bira neposredno na izborima u skladu sa zakonom o lokalnim izborima. Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

Gradonačelnik izvršava sledeće odgovornosti:

 • Predstavlja opštinu i deluje u njeno ime;
 • Predvodi lokalnu samoupravu i njenu upravu, i vrši finansijsko upravljanje opštine;
 • Obavlja sve nadležnosti koje nisu isključivo dodeljene Skupštini opštine i njenim odborima;
 • Izvršava odluke Skupštine opštine;
 • Imenuje i otpušta svoje zamenike;
 • Imenuje i otpušta opštinske direktore;
 • Organizuje rad i upravlja politikom opštine;
 • Predlaže opštinske uredbe i druge akte na odobravanje Skupštini opštine;
 • Predlaže opštinski razvoj, regulatorne i investicione planove; 
 • Predlaže godišnji budzet na odobravanje Skupštini opštine i upravlja svojim budzetom;
 • Izveštava pred Skupštinom opštine o ekonomsko-finansiskoj situaciji i sprovođenju investicionih planova opštine najmanje jednom u svakih šest meseci ili onoliko često koliko to zahteva Skupština opštine; 
 • Može zatražiti od Skupštine opštine, samo jednom, da razmotri opštinski akt kada smatra da taj akt krši važeće zakone;
 • Konsultuje zamenika gradonačelnika za zajednice za pitanja u vezi sa nevećinskom zajednicom; 
 • Druge aktivnosti koje su njemu/njoj dodeljene od strane Skupštine opštine.

 

Kabinet gradonačelnika je odgovoran za organizaciju rada u skladu sa poslovnom politikom i strategijom gradonačelnika, koordiniše nužnu saradnju među organizacionim jedinicama u okviru Opštinske uprave i obavlja druge poslove i zadatke koje su nadležnosti gradonačelnika, a sve u cilju uspešnog obavljanja dužnosti i obaveza gradonačelnika. 

Kabinet gradonačelnika sačinjavaju sledeće kancelarije i službe: 

 • Kancelarija za kadrovska pitanja (personel);  
 • Kancelarija za javne nabavke; Službenik za nabavke (formirano)
 • Kancelarija opštinskog (unutrašnjeg) revizora; 
 • Kancelarija za javno informisanje;
 • Kancelarija za pravne poslove – viši pravni službenik.
 • Kancelarija za zajednice i povratak.
Pax logo Logo projekta Nsi logo