Udhëzues i Përgjithshëm për Pjesëmarrjen Qytetare në Nivelin Lokal

17.12.2020

Ky dokument ofron një pasqyrë teorike dhe mbulon në detaje legjislacionin në lidhje me pjesëmarrjen e qytetarëve në nivelin lokal dhe që është i një natyre universale.

  Preuzmite dokument