Plan za učešće građana za opštinu Zvečan

17.12.2020

Ovaj dokument je sačinjen u skladu sa potrebama i okolnostima u opštini Zvečan i na koji skrećemo vašu posebnu pažnju.

  Preuzmite dokument