Pjesëmarrja e qytetarëve në komunën e Zveçanit

17.12.2020

Ky dokument është përgatitur në përputhje me nevojat dhe rrethanat në komunën e Zveçanit dhe për të cilin ju tërheqim vëmendjen tuaj të veçantë.

  Preuzmite dokument