Opšte smernice za učešće građana na lokalnom nivou

17.12.2020

Ovaj dokument pruža teoretski osvrt i detaljno obuhvata zakonodavstvo vezano za učešće građana na lokalnom nivou i koji je univerzalnog karaktera.

  Preuzmite dokument