Zgjedhjet lokale 2017

Zgjedhjet për kuvendin komunal

Numri i votuesve të regjistruar - 9069

Numri i votuesve të cilët kanë votuar në secilin vendvotim - 4189

Numri i votuesve të cilët kanë votuar jashtë vendvotimit (me kusht, vpnv dhe me postë) - 69

Pjesëmarrja në votime - 46.95%

Numri i pranuar i fletëvotimeve të vlefshme - 3753

Numri i fletëvotimeve të pavlefshme - 465

Numri i fletëvotimeve të zbrazëta - 38 

 EMRI I PARTISË 

NUMRI I VOTAVE

 

PËRQINDJA

NDARJE E VENDEVE/ULËSEVE

29 SRPSKA LISTA

2,601

69,30%

13

81 GI ZA NAŠ ZVEČAN

911

24,27%

5

10 LËVIZJA VETËVENDOSJE!

100

2,66%

1

 

 29 SRPSKA LISTA

EMRI DHE MBIEMRI

GJINIA

NUMRI I VOTAVE

IVAN TODOSIJEVIĆ

M

2,601

MILOŠ RADOSAVLJEVIĆ

M

239

BRANISLAV MILOSAVLJEVIĆ

M

211

IVAN VASIĆ

M

208

RADOSAV RADOMIROVIĆ

M

193

RAJKO JEVTIĆ

M

160

JELENA NIKIĆ

F

125

DRAGAN HRISTOV

M

119

NENAD RADOSAVLJEVIĆ

M

111

BILJANA JAREDIĆ

F

106

ZORICA KELJANOVIĆ

F

92

BLAGICA RADOVANOVIĆ

F

84

ĐORĐE RADOVANOVIĆ

M

81

 

81 GI ZA NAŠ ZVEČAN

 

 

EMRI DHE MBIEMRI

GJINIA

NUMRI I VOTAVE

DRAGIŠA MILOVIĆ

M

911

CVETA RADOVANOVIĆ

F

86

RADOMIR VUČOVIĆ

M

73

ZORAN MILENTIJEVIĆ

M

65

MIRJANA NIKOLIĆ

F

51

 

10 LËVIZJA VETËVENDOSJE!

 

EMRI DHE MBIEMRI

GJINIA

NUMRI I VOTAVE

LAVDIM PECI

M

100

 

Zgjedhjet për kryetar komune 2017

 

Numri i votuesve të regjistruar 9,069

Numri i votuesve të cilët kanë votuar në secilin vendvotim 4,187

Numri i votuesve të cilët kanë votuar jashtë vendvotimit (me kusht, vpnv dhe me postë)  106

Pjesëmarrja në votime 47,34%

Numri i pranuar i fletëvotimeve të vlefshme 4,056

Numri i fletëvotimeve të pavlefshme 102

Numri i fletëvotimeve të zbrazëta 97

 

KANDIDATI

 

SUBJEKTI POLITIK

NUMRI I VOTAVE

PËRQINDJA

VUČINA JANKOVIĆ

29 SRPSKA LISTA

2,863

70,59%

DRAGIŠA MILOVIĆ

81 GI ZA NAŠ ZVEČAN

1,193

29,41%

 

Pax logo Logo projekta Nsi logo