Telefona të rëndësishëm

Policia - 192

Shërbimi i zjarrfikësve - 193

Ndihma e shpejtë - 194

Distribucioni i energjisë 028/ 422-030

Ujësjellësi  028/ 425-122; lajmërimi i prishjeve 028/ 421-235

Ndërmarrjet komunale publike 028/ 665 004

Pax logo Logo projekta Nsi logo