Zgjedhjet lokale 2013

Zgjedhjet për Kuvendin Komunal - 2013

 

Numri i votuesve të regjistruar -  XX

Numri i votuesve të cilët kanë votuar jashtë vendvotimit (me kusht, dhe me postë) - XX

Pjesëmarrja në votime- XX

Numri i pranuar i fletëvotimeve të vlefshme- XX

Numri i fletëvotimeve të pavlefshme- XX

Numri i fletëvotimeve të zbrazëta - XX

 

EMRI I PARTISË

NUMRI I VOTAVE

PËRQINDJA

NDARJA E VENDEVE/ULËSEVE

126 GI SRPSKA

824

51,44%

8

41 GI SDP - OLIVER IVANOVIC

585

36,52%

5

62 AAK-LDD ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS LDD

85

5,31%

1

99 PDK - PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

79

4,93%

1

 

126 GI SRPSKA

EMRI DHE MBIEMRI

GJINIA

NUMRI I VOTAVE

SINIŠA MILOSAVLJEVIC

M

824

DEJAN VASIĆ

M

123

ZLATANA RADENKOVIĆ

F

73

BRANISLAV MILOSAVLJEVIĆ

M

68

SAŠA POPOVIĆ

M

62

DALIBORKA ILIĆ

F

57

NENAD POPOVIĆ

M

52

DUBRAVKA NICKOVIĆ

F

22

 

41 GI SDP - OLIVER IVANOVIC

 

EMRI DHE MBIEMRI

 

GJINIA

 

NUMRI I VOTAVE

NEBOJSA VLAJIĆ

M

585

DARKO RADOVANOVIĆ

M

115

ČASLAV MILISAVLJEVIĆ

M

51

BLAGICA RADOVANOVIĆ

F

40

JELENA DOKIĆ

F

31

 

62 AAK-LDD ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS LDD

EMRI DHE MBIEMRI

GJINIA

NUMRI I VOTAVE

LULZIM PECI

M

85

 

99 PDK - PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

 

EMRI DHE MBIEMRI

 

GJINIA

 

NUMRI I VOTAVE

FAIK KELMENDI

M

79

 

ZGJEDHJET PËR KRYETAR KOMUNE 2013 

 

Numri i votuesve të regjistruar- 10,012

Numri i votuesve të cilët kanë votuar në secilin vendvotim- 186

Numri i votuesve të cilët kanë votuar jashtë vendvotimit (me kusht dhe me postë) - 471

Pjesëmarrja në votime-  11,04%

Numri i pranuar i fletëvotimeve të vlefshme- 834

Numri i fletëvotimeve të pavlefshme- 53

Numri i fletëvotimeve të zbrazëta – 71

 

KANDIDATI

 

SUBJEKTI POLITIK

 

NUMRI I VOTAVE

 

PËRQINDJA

VUČINA JANKOVIĆ

126 G.I.SRPSKA

480

57,55%

NEBOJŠA VLAJIĆ

41 GI SDP ‐ OLIVER IVANOVIC

354

42,45%

 

Pax logo Logo projekta Nsi logo