Zahtev

Pregled zahteva
Zaveden
Grupa: Saobraćaj
Tip zahteva: Održavanje opštinskih puteva
28.12.2017

ГРАДОНАЧЕЛНИКУ Господину Вучини Јанковићу ПРЕДМЕТ: Захтев за асфалтирање путева у селу Бресница и Крст Поштовани, обраћам Вам се са молбом за проширење и асфалтирање главног пута за села Бресница и Крст. Укупна дужина главног пута, који повезује ова два села, износи 5,500 km. Почетак пута је у близини тзв. Вруће Воде, природног извора за лечење кожних болести, затим се наставља кроз село Крст и излази на највишу тачку магистралног пута Шарен камен. Асфалтирањем овог пута би се два села у потпуности спојила са магистралним путем Митровица – Бањска, а засеоци у којима се мештани превасходно баве пољопривредном производњом, заокружила у инфраструктурну целину. Бресница и Крст су изузетно плодна села и у њима успева готово све од биљних култура, карактеристичних за ово подручје. Мештани се углавном баве обрађивањем земљишта и сточарством. У последње време је започела и интензивна куповина имања, што несумњиво говори у прилог враћању младих људи на село, њиховој заинтересованости да започну сопствену пољопривредну производњу и оживе запустела имања предака. Пример је и млада мештанка која је засејала малине на свом имању и од тога планира да живи. Асфалтирањем пута повећао би се број становника, што је од изузетног значаја за опстанак Срба на Косову, док би се њиховим насељавањем растеретила Митровица. Како је општина Звечан у својој Стратегији локалног економског развоја навела да је уређење инфраструктуре од изузетног значаја за саму општину, сматрамо да би се асфалтирањем пута допринело одрживом коришћењу природних ресурса и развоју туризма, јер се села налазе на 558 m надморске висине, што представља праву ваздушну бању и рај за туристе. С обзиром да укупна дужина путне мреже на територији општине Звечан износи око 367 km, уверени смо да асфалтирање 5,500 km пута не би представљало велику тешкоћу. Стање пута је прилично лоше, а махом овде живи и доста старих људи, који често остају без медицинске помоћи током зиме, јер некатегорисана путна мрежа не нуди потребне услове за саобраћај моторних возила. Бресница и Крст обилују обрадивим земљиштем у приватном власништву, ливадама, пашњацима, повртњацима и воћњацима, којих има велики број. Већина мештана, који су били запослени у Трепчи, се окренуло пољопривреди, услед нагона за преживљавањем. Међутим, земљани коловоз им онемогућава пласирање својих производа. Дакле, села имају погодне природне услове за развој разноврсне пољопривредне производње, а постоји и могућност изградње читавог комплекса стамбених зграда, који би села оживео. С обзиром на то да је општина у својој стратегији навела да је Развој пољопривреде и села једна од приоритетнијих области и да је ''уједначени економски развој и очување сеоских заједница незамислив без развоја инфраструктурних услуга са циљем да сеоска подручја имају што приближније услове живљења у урбаним срединама'', надамо се да ћете нам помоћи да заједно поставимо темеље за оживљавање ова два села. Срдачан поздрав, У име мештана села Бресница и Крст Никола Радојковић, 064/457-77-80

Odgovor

10.01.2018

Поштовани, oписана деоница представља потенцијални пројекат за инвестирање на територији наше општине и то на основу више елемената који су навдени и у Вашем опису.. Надлежна служба је у претходном периоду обишла овај локални пут и припремила техничку документацију у форми Предмера и предрачуна неопходних радова. У општем Програму инфраструктурног развоја су наведени сви неасфалтирани локални путеви. У претходном периоду је велики део средстава из буџета за капиталне инвестиције утрошем на реконструкцију мреже некатегорисаних путева. Тенденција инвестирања у ову врсту инфраструктурних радова ће се наставити и у текућој години. Како се до краја месеца јануара очекује израда Плана набавки за 2018. -ту годину, накнадно ћете бити обавештени о евентуалном уврштавању предметног пројекта у наведени План. Одељење за урбанизам Општина Звечан

Pax logo Logo projekta Nsi logo