Zahtev

Pregled zahteva
Zaveden
Grupa: Nepogode
Tip zahteva: Problemi građana usled obilnih padavina(kiša)
21.12.2017

U mestu Korilje opštine Zvečan često pri većim padavinama se izliva reka koja pravi probleme lokalnom stanovništvu i ugrožava njihove kuće i imanja.

Odgovor

22.12.2017

Поштовани, чињенично стање одговара опису. Корито Кориљске реке има слојеве наноса, како земљаног, матерјала, тако и од отпада који несавесни суграђани бацају у корито реке. Тежећи одрживом решењу, панирана је израда техничке документације за регулацију горњег тока Кориљске реке и потраживање финансисјких средстава за извођење предметних радова. Одељење за урбанизам Општина звечан

Pax logo Logo projekta Nsi logo