Zahtev

Pregled zahteva
Zaveden
Grupa: Higijena
Tip zahteva: Divlje deponije
21.12.2017

Kada će biti završena regionalna deponija_

Odgovor

22.12.2017

Поштовани, инвеститор пројекта је Европска Унија са сопственим системом вршења стручног надзора над радовима који се одвијају по усвојеној динамици. Општина Звечан, као крајњи корисник пројекта, верује у ангажовање Инвеститора и Извођача радова и да ће се планирани радови извести у очекиваном року. Планирани рок , према расположивој документацији и уколико не буде утицаја од евентуалних ризика, је септембар 2018. -те године. Одељење за урбанизам Општина Звечан

Pax logo Logo projekta Nsi logo