Zahtev

Pregled zahteva
Zaveden
Grupa: Higijena
Tip zahteva: Divlje deponije
20.12.2017

U mestu Šar Kamen nalazi se divlja deponija. Da li ovo može da se reši jer predstavlja problem za meštane Zvečana?

Odgovor

21.12.2017

Поштовани, услед учесталог бацања отпада на неодговарајућим локацијама, долази до настанка дивљих депонија на територији општине. Спровођењем Плана активности комуналне инспекције и ЈКСП "Звечан", као и усклађивањем активности са расположивим финансијским средствима, радиће се на чишћењу и предметне локације. Један од могућих и одрживих начина за спречавање понављања наведеног проблема јесте и подизање свести грађана о значају заштите животне средине, на чему се локална самоуправа ангажује кроз одређене активности. Одељење за урбанизам Општина Звечан

Pax logo Logo projekta Nsi logo