Zahtev

Pregled zahteva
Zaveden
Grupa: Higijena
Tip zahteva: Divlje deponije
20.12.2017

Kod Banjske na reci Ibar se nalazi divlja deponija koja zagađuje ovu reku i treba je očistiti.

Odgovor

21.12.2017

Поштовани, услед учесталог бацања отпада на неодговарајућим локацијама, долази до настанка дивљих депонија на територији општине. Спровођењем Плана активности комуналне инспекције и ЈКСП "Звечан", као и усклађивањем активности са расположивим финансијским средствима, радиће се на чишћењу и предметне локације. Један од могућих и одрживих начина за спречавање понављања наведеног проблема јесте и подизање свести грађана о значају заштите животне средине, на чему се локална самоуправа ангажује кроз одређене активности. Одељење за урбанизам Општина Звечан

Pax logo Logo projekta Nsi logo