Zahtev

Pregled zahteva
Zaveden
Grupa: Saobraćaj
Tip zahteva: Stanje saobraćajnih površina, saobraćajne signalizacije(ulice, trgovi...)
20.12.2017

Deonica puta između Zvečana i Žitkovca u dužini od 1600 m još uvek nije završena što predstavlja problem i otežava svakodnevno odvijanje saobraćaja na ovoj deonici.

Odgovor

21.12.2017

Поштовани, на наведеној деоници предвиђени су радови на изградњи пешачке стазе са јавном расветом, као саставни део пројекта иградње спортске хале у спортско-рекреативном центру у Житковцу. Инвеститор пројекта је Европска Унија са сопственим системом вршења стручног надзора над радовима који се одвијају по усвојеној динамици. Општина Звечан, као крајњи корисник пројекта, верује у ангажовање Инвеститора и Извођача радова и да ће се планирани радови извести у очекиваном року. Одељење за урбанизам Општина Звечан

Pax logo Logo projekta Nsi logo