Zahtev

Pregled zahteva
Zaveden
Grupa: Higijena
Tip zahteva: Divlje deponije
20.12.2017

Na putu Zvečan - Žitkovac, kod mesta Pirit nalazi se divlja deponija koja je i u blizini puta kao i reke Ibar. Ova divlja deponija je ruglo naše opštine i predstavlja ekološki problem i opasnost.

Odgovor

21.12.2017

Поштовани, предметна локација се користи у сврху привременог одлагалишта отпада од стране ЈКСП "Звечан", у недостатку регулисане локације за депонију. По окончању коришћења привременог одлагалишта, извршиће се потпуно сахрањивање отпада. Иначе, у току је реализација пројекта изградње регионалне депоније "Савина Стена" на територији општине Звечан. Одељење за урбанизам Општина Звечан

Pax logo Logo projekta Nsi logo