U opštini Zvečan održan okrugli sto u organizaciji PIK pod nazivom "Uloga i značaj u očuvanju vladavine prava na Kosovu"

Policijski Inspektorat Kosova, u saradnji sa ICITAP –om i ATBZ-ovima održao je okrugli sto u opštini Zvečan na temu "Uloga i značaj u očuvanju vladavine prava na Kosovu"

16.11.2018 - 11:01
46470466 264096057630689 90031452351102976 n

Policijski Inspektorat Kosova, u saradnji sa ICITAP –om i ATBZ-ovima održao je okrugli sto u opštini Zvečan pod nazivom "Uloga i značaj u očuvanju vladavine prava na Kosovu".

Okrugli sto je održan u petak 16. novembra u 10 časova.

Učesnici okruglog stola su bili: Živorad Jovanović policijski istražitelj, Arber Beka, Arben Vrajolli, Eldin Buzgović ICITAP koordinator programa za saradnju sa sigurnosnim forumima, Shqipe Durguti ICITAP nacionalni koordinator pri PIK-u, Reshat Bashota jedinica za prevode ICITAP i Jelena Sofronijević opština Zvečan.

Policijski Inspektorat Kosova planira održavanje nekoliko okruglih stolova u Opštinama širom Kosova. Cilj ovih aktivnosti je da Policijski Inspektorat Kosova bude što bliže svojim građanima i upozna ih sa informacijama i delokrugom rada, kao i sa već započetim projektima "Otvaranje regionalnih kancelarija Policijskog Inspektorata Kosova", "Kutije za žalbu" i "Plavom linijom"

 

 

 

Pax logo Logo projekta Nsi logo