Rezultati za predate projektne predloge unutar programa ReLOaD i opštine Zvečan

12.11.2018 - 18:17
Tvrdjava zvecan

Rezultate prvog javnog poziva za predate projektne predloge od strane organizacija civilnog društva (OCD) unutar Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) i opštine Zvečan, možete naći u prilogu:

SRB_final lista

ALB FINAL Zvecan Scoring matrix

Na osnovu Uredbe MF – BR – 04/2017 o Kriterijumima, Standardima i procedurama javnog finansiranja NVO:

Član 21.1. “Protiv odluke Komisije za procenu, podnosioci mogu da podnesu žalbu Komisiji za žalbe:

Član 21.2:  “Žalbe upućene davaocu finansijske podrške moraju da se podnesu u roku od 5 dana od dana objavljivanja odluke”

 

Stoga, molimo Vas da žalbu koja se odnosi na ovaj poziv, uputite putem mail-a na sledeću adresu: anita.smailovic@undp.org

Pax logo Logo projekta Nsi logo