Konkurs za novi ciklus programa “Unapređenje uključivanja diplomaca iz nevećinskih zajednica u administraciju centralnog i lokalnog nivoa na Kosovu"

30.04.2019 - 14:23
Cpt logo

Nevladina organizacija „Centar za mir i toleranciju“ (CPT) iz Gračanice u saradnji sa opštinom Zvečan, objavljuje konkurs za novi ciklus programa “Unapređenje uključivanja diplomaca iz nevećinskih zajednica u administraciju centralnog i lokalnog nivoa na Kosovu", za diplomirane studente iz redova nevećinskih zajednica, sa teritorija opština Gračanica, Ranilug, Parteš, Novo Brdo, Klokot, Štrpce, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić sa ciljem da podrži  profesionalni razvoj pripadnika tih zajednica na Kosovu.

Cilj projekta je da unapredi veštine diplomaca iz srpske i ostalih nevećinskih zajednica, osposobljavajući ih da kao javni službenici stručno i efikasno funkcionišu u jedinicama lokalnih samouprava i/ili institucijama centralnih vlasti.

Detalje konkursa i aplikaciju možete pronaći ОВДЕ.

Pax logo Logo projekta Nsi logo