DRUGI JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

27.06.2019 - 12:58
Images (1)

U okviru Memoranduma o razumevanju potpisanog između opštine Zvečan i Regionalnog projekta lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija i sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), objavljuju sledeće:

 

Drugi javni poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za podnošenje projektnih predloga programu RELOaD, biće objavljen 04. jula 2019. godine od strane opštine Zvečan. Stoga, su pozvane sve zainteresovane OCD da prisustvuju Informativnom sastanku o procedurama, kriterijumima i aplikacionom paketu.

Posle informativnog sastanka, ReLOaD projekat će takođe pružiti trodnevnu obuku za sve zainteresovane OCD u ciklusu upravljanja projektima (CMP), sa posebnim fokusom na tome kako popuniti obrasce i dokumentaciju za prijavu.

 

Informacioni sastanak i obuka održaće se 04., 05. i 08. jula 2019. godine u sali skupštine opštine Zvečan, sa početkom u 10:00 časova.

 

Dnevni red i materijali za obuku biće dostupni tokom prvog dana obuke (4. jula 2019).

 

 

Očekujemo Vas.

https://zvecan.s3.amazonaws.com/data/attachment_177/Javni_poziv_.doc

 

 

 

Pax logo Logo projekta Nsi logo