Važni telefoni

Policija - 192

Vatrogasna služba - 193

Hitna pomoć - 194

Elektrodistribucija - 028/ 422-030

Vodovod 028/ 425-122; prijava kvara - 028/ 421-235

Javno komunalno preduzeće - 028/ 665 004