Predsedavajući Skupštine opštine

Predsedavajuća Skupštine opštine Zvečan: Doc. Dr. Biljana N. Jaredić (Srpska lista)

Doc. Dr. Biljana N. Jaredić (rođena Milošević) vrši funkciju Predsedavajuće Skupštine opštine Zvečan. Rođena je 27.12.1983 u Kosovskoj Mitrovici. Studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 2007. godine. Od  novembra 2007. godine je zaposlena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, najpre kao saradnik u nastavi, a potom kao asistent i sada kao docent. Doktorsku disertaciju odbranila je na Fakultetu medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu 2016.godine na smeru Neuronauke.  

Kontakt

biljkaja@gmail.com

Uloga Predsedavajućeg Skupštine opštine Zvečan

Nadležnosti

Predsedavajući Skupštine opštine:

  • Određuje dnevni red sednica Skupštine opštine u saradnji sa gradonačelnikom;
  • Poziva i predsedava redovnim i vanrednim sednicama Skupštine opštine;
  • Predsedava sastancima Komisije za politiku i finansije;
  • Potpisuje sve usvojene akte Skupštine opštine I dostavlja kopiju gradonačelniku;

Izbor i mandat

Skupština opštine većinom glasova iz reda odbornika bira Predsedavajućeg Skupštine opštine. Glasanje za Predsedavajućeg Skupštine opštine obavlja se tajnim glasanjem. 

Predsedavajući Skupštine opštine bira se na isti mandat kao i odbornici Skupštine.

Ukoliko nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova u prvom krugu glasanja, onda dva kandidata sa najvećim brojem glasova ulaze u drugi krug. Kandidat koji dobije više od polovine glasova ukupnog broja izabranih odbornika biće izabran za predsednika Skupštine opštine.

Pax logo Logo projekta Nsi logo