Odeljenje za vanredne situacije, vodoprivredu i zaštitu životne sredine

Odeljenje za vanredne situacije, vodoprivredu i zaštitu životne sredine nije formirano.

Organizaciona struktura Odeljenja za vanredne situacije, vodoprivredu i zaštitu životne sredine

Služba za vanredne situacije, vodoprivredu i zaštitu životne sredine

 • Priprema i sprovodi plan za vanredne situacije i spasavanje u slučaju prirodnih nepogoda i katastrofa, koristeći sve raspoložive resurse u opštini i sarađujući sa drugim relevantnim službama kao što su policija i vatrogasna služba; 
 • Utvrđuje i definiše bezbednosne rizike i izazove koji mogu ugroziti bezbednost ljudi i njihove imovine; 
 • Obezbeđivanje i održavanje rezervi materijalnih sredstava u slučaju prirodnih i drugih nepogoda;
 • Organizovanje sistema nadgledanja, obaveštavanja i alarmiranja, pružanja utočišta stanovništvu u slučaju prirodnih i drugih nepogoda;
 • Aktivno učestvuje u radu skupštinskog Odbora za bezbednost i vanredne situacije; 
 • Sprovodi programe obuke za timove za spasavanje i obezbeđuje odgovarajuću opremu neophodnu za pružanje pomoći u slučaju vanrednih situacija; 
 • Utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte i radove u skladu sa ovlašćenjima opštine.
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine, direktora odeljenja;
 • Stara se za čuvanje i održavanje okoline;
 • Stara se za preradu otpadnih voda i čvrstog otpada;
 • Priprema planove i zaštitne mere za zaštitu biodiverziteta, ekosistema i prirodnih područja;
 • Priprema bazu podataka o zagađivačima na teritoriji opštine;
 • U saradnji sa Ministarstvom priprema plan zaštite životne sredine i održivog razvoja unutar teritorije opštine Zvečan;
 • Obavlja i druge poslove koje odredi direktor odeljenja.
Pax logo Logo projekta Nsi logo