Odeljenje za vanredne situacije, vodoprivredu i zaštitu životne sredine

Odeljenje za vanredne situacije, vodoprivredu i zaštitu životne sredine nije formirano.

Organizaciona struktura Odeljenja za vanredne situacije, vodoprivredu i zaštitu životne sredine

Služba za vanredne situacije, vodoprivredu i zaštitu životne sredine:

 • priprema i sprovodi plan za vanredne situacije i spasavanje u slučaju prirodnih nepogoda i katastrofa, koristeći sve raspoložive resurse u opštini i sarađujući sa drugim relevantnim službama kao što su policija i vatrogasna služba; 
   
 • utvrđuje i definiše bezbednosne rizike i izazove koji mogu ugroziti bezbednost ljudi i njihove imovine; 
   
 • obezbeđivanje i održavanje rezervi materijalnih sredstava u slučaju prirodnih i drugih nepogoda;
   
 • organizovanje sistema nadgledanja, obaveštavanja i alarmiranja, pružanja utočišta stanovništvu u slučaju prirodnih i drugih nepogoda;
   
 • aktivno učestvuje u radu skupštinskog Odbora za bezbednost i vanredne situacije; 
   
 • sprovodi programe obuke za timove za spasavanje i obezbeđuje odgovarajuću opremu neophodnu za pružanje pomoći u slučaju vanrednih situacija; 
   
 • utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte i radove u skladu sa ovlašćenjima opštine;
   
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine, direktora odeljenja;
   
 • stara se za čuvanje i održavanje okoline;
   
 • stara se za preradu otpadnih voda i čvrstog otpada;
   
 • priprema planove i zaštitne mere za zaštitu biodiverziteta, ekosistema i prirodnih područja;
   
 • priprema bazu podataka o zagađivačima na teritoriji opštine;
   
 • u saradnji sa ministarstvom priprema plan zaštite životne sredine i održivog razvoja unutar teritorije opštine Zvečan;
   
 • obavlja i druge poslove koje odredi direktor odeljenja.