Odeljenje za turizam i ugostiteljstvo, lov i ribolov

 

Organizaciona struktura Odeljenja za turizam i ugostiteljstvo, lov i ribolov

Služba za turizam i ugostiteljstvo

 • vrši registraciju privrednih subjekata na teritoriji opštine i izdaje dozvole za njihov rad kroz informisanje o uslovima i potrebnoj dokumentaciji za registraciju biznisa;
   
 • predlaganje i preduzimanje mera za unapređenje turističkog prometa i deviznih efekata od turizma;
   
 • proglašenje i održivo korišćenje tehničkog prostora, proglašenje turističkog mesta i prioritetne turističke destinacije;
   
 • praćenje i analiza ulaganja države u razvoj turizma putem podsticajnih mera i predlaganje korektivnih mera.

Služba za lov i ribolov

 • organizovanost i usklađenost sa planskim dokumentima vezanim za lov i ribolov;
   
 • vrši praćenje i kontrolu ribljeg i životinjskog fonda na teritoriji opštine u cilju kvantitativne održivosti;
   
 • određuje visinu novčane naknade za štetu nanete ribljem i životinjskom fondu.