Odeljenje za šumarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj

Direktorica Odeljenja za šumarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj: Suzana Mirković-Gvozdić

Kontakt: mirkovicgvozdic@gmail.com

Organizaciona struktura Odeljenja za šumarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj

Služba za poljoprivredu i šumarstvo:  Službenik za Poljeprivredu, Službenik za šumarstvo 1 (formirano)

 • prati i analizira stanje u oblasti poljoprivrede;
   
 • prati i analizira stepen korišćenja poljoprivrednih resursa, određuje investiciona ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda;
   
 • izrađuje plan za dugoročni razvoj poljoprivrede i stočarstva i pronalazi načine i sredstva za realizaciju plana;
   
 • predlaže budžet za potrebe odeljenja;
   
 • organizuje i podržava osnivanje udruženja poljoprivrednika koje se bavi razvojem sela i poljoprivrednog razvoja uopšte;
   
 • organizuje i podržava stručno usavršavanje poljoprivrednih proizvođača;
   
 • stara se o zaštiti, uređenju i iskorišćavanju šuma na teritoriji opštine; 
   
 • bavi se zaštitom biljnih i životinjskih resursa;
   
 • vodi evidenciju o šumskom gazdinstvu;
   
 • predlaže planove za sprečavanje ilegalne seče šuma;
   
 • predlaže planove za markiranje i seču šuma u skladu sa važećim zakonima; 
   
 • prijavljuje nelegalnu seču šuma kosovskoj policijskoj službi.

Služba za ruralni razvoj: Službenik razvoja (ruralni) (formirano)

 • vrši izradu plana za dugoročni razvoj poljoprivrede i sela;
   
 • predlaže preventivne mere i vrši procenu štete u slučaju elementarnih nepogoda seoskih gazdinstava;
   
 • promoviše i podržava stvaranje i nastavak delatnosti na poljoprivrednom gazdinstvu i van njega, i radi u pravcu promovisanja mogućnosti za stvaranje ruralnih prihoda i zaposlenja;
   
 • izrada izveštaja i informacija o ruralnom razvoju i pružanju savetodavnih usluga;
   
 • određuje i predlaže razvojne prioritete u drugim oblastima;
   
 • u skladu sa usvojenim postupcima, koordinira identifikaciju i izvršenje projekata u ruralnim zonama.