Odeljenje za omladinu i sport

 

Organizaciona struktura Odeljenja za omladinu i sport

Služba za omladinu i sport: Rukovodilac sektora za kulturu, sport i omladinu (formirano)

 • obezbeđuje sredstva za održavanje i korišćenje sportskih objekata u opštini; 
   
 • obezbeđuje uslove za rad mladim sportskim talentima;
   
 • organizuje i sprovodi sportske programe, aktivnosti i manifestacije u sladu sa potrebama građana;
   
 • daje podršku omladinskim i sportskim aktivnostima;
   
 • obezbeđuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti sporta;
   
 • obezbeđuje uslove za rad i realizaciju sportskih programa i aktivnosti tokom zimskog i letnjeg raspusta;
   
 • dodeljuje nagrade i priznanja za dostignuća iz oblasti sporta;
   
 • stara se o formiranju omladinskih organizacija, kroz čiji rad će omladina učestvovati u radu lokalne uprave i uticati na donošenje odluka od značaja za sprovođenje programa za mlade;
   
 • prati i koordinira rad sportskih klubova i organizacija, omladinskih udruženja i organizacija i stara se o zadovoljavanju potreba istih. Predlaže i pomaže pomenutim subjektima u investicionom održavanju i sagledava potrebe za novim investicijama u pomenutim oblastima;
   
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja.