Odeljenje za kulturu

Direktor odeljenja za kulturu je: Nenad Radenković

Kontakt: nenad.radenkovic@rks-gov.net

Organizaciona struktura Odeljenja za kulturu

Služba za kulturu ima sledeće nadležnosti: 

 • stara se o zaštiti značajnih kulturnih dobara u opštini; 
   
 • inicira i organizuje kulturno-umetničke aktivnosti i manifestacije;
   
 • stara se o adekvatnim uslovima za rad u ustanovama kao što su Dom kulture ili uslovima za rad pojedinaca kao što su slobodni umetnici;
   
 • obezbeđuje sredstva za održavanje objekata kulture;
   
 • vrši nadzor nad radom ustanova kulture; 
   
 • sprovodi postupak za određivanje naziva trgova i ulica za potrebe Komisije za spomenike i nazive trgova u opštini; 
   
 • dodeljuje nagrade u oblasti umetnosti, kao što su nagrade za književna dela, pozorišne komade, muzičko, likovno ili filmsko stvaralaštvo i drugo;
   
 • organizuje javne rasprave za unapređenje kulture;
   
 • saradnja sa drugim gradovima i državama u cilju bolje integracije i razmene iskustva kao i sa NVO i ostalim organizacijama na polju kulture.