Odeljenje za javne službe i infrastrukturu

Direktor odeljenje za javne službe i infrastrukturu je: Nenad Radovanović.

Kontakt: nenad.radovanovic@rks-gov.net

Služba za javne usluge: rukovodilac sektora za javne usluge, službenik za javno lokalno preduzeće 

 • omogućava pružanje javnih komunalnih usluga na teritoriji opštine;
   
 • vrši analizu kvaliteta i predlaže mere za poboljšanje pružanja javnih usluga;
   
 • obezbeđivanje i održavanje javnih parkova i otvorenih prostora i groblja;
   
 • izdavanje dozvola za usluge i opremu uključujući i javni lokalni prevoz i taksi službu.

Služba za infrastrukturu i projekte: službenik za održavanje puteva 2 

 • planira kapitalne investicije za izgradnju infrastrukture;
   
 • izrađuje predmet i predračun u vezi sa kapitalnim investicijama;
   
 • koordinira rad sa projektantima.