Odbornici

Srđan Milosavljević (Srpska lista)
Predsedavajući Skupštine opštine Zvečan

Jelena Sedlarević
Srpska lista

Branislav Milosavljević
Srpska lista

Cveta Radovanović
Srpska lista

Đorđe Radovanović
Srpska lista

Dragan Hristov
  Srpska lista

Ivan Vasić
Srpska lista

Jelena Nikić
Srpska lista

Miloš Radosavljević
Srpska lista

Marica Radovanović
Srpska lista

Rajko Jevtić
Srpska lista

Živorad Radojković
Srpska lista

Mirjana Nikolić
Srpska lista

Radomir Vučović
Srpska lista

Zorica Keljanović
Srpska lista

Radisav Radomirović
Srpska lista

Zoran Milentijević
Srpska lista

Selvete Kelmendi
Demokratska partija Kosova - PDK

 

Marko Stefanović
Srpska lista

 

Skupština opštine je najviši predstavnički organ opštine koji se neposredno bira od strane građana/građanki opštine u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima.Skupština opštine Zvečan ima 19 odbornika/odbornica.Svi članovi/članice Skupštine opštine imaju ista ovlašćenja i odgovornost u procesima donošenja odluka.

Mandat

Mandat odbornika Skupštine opštine je četiri godine. Odbornik/odbornica Skupštine opštine ne može istovremeno imati neku drugu javnu funkciju.

Ovlašćenja skupštine opštine

Skupština opštine  ima ovlašćenja da usvoji Statut, Poslovnik o radu, uredbe i odluke  neophodne da bi se primenjivale opštinske nadležnosti. Skupština opštine može poveriti određena ovlašćenja svojim komisijama, predsedniku opštine i drugim telima i može opozvati preneta ovlašćenja kad god  to odluči.Skupština opštine ima svoj budzet.

Sednice

Skupština opštine održava najmanje deset sednica godišnje, od kojih se pet održava tokom prvih šest meseci u godini. Ovu oblast dalje reguliše Pravilnik o radu Skupštine. 

Svim odbornicima Skupštine opštine i građanima se obavezno daje pismeno obaveštenje, najmanje sedam (7) radnih dana pre održavanja sednice. Takvo obaveštenje obuhvata:

  • datum sednice;
  • vreme održavanja sednice;
  • mesto održavanja sednice;
  • dnevni red sednice;
  • materijale za sednicu; 
  • druge podatke, kaji se mogu odrediti Poslovnikom o radu.

Svi zainteresovani građani mogu da imaju uvid u materijal za sednicu kod nadležnih skupštinskih organa.

Sednice Skupštine opštine i svih njenih odbora otvorene su za javnost. Članovima javnosti je dozvoljeno da prate i učestvuju u radu sednica Skupštine opštine na način određen Poslovnikom o radu.

Skupština opštine ili odbor može većinom glasova odlučiti da isključi javnost sa cele ili dela sednice po otvaranju iste:

  • ukoliko bi moglo da dođe do nereda ili nasilja;
  • ako bi bilo ugroženo objavljivanje informacija (i dokumenata) koje su zabranjene shodno Zakonu o pristupu zvaničnim dokumentima;
  • ako bi bilo ugroženo obelodanjivanje ličnih ili poslovno osetljivih informacija;
  • ako bi bilo ugroženo obelodanjivanje aktuelnih ili predstojećih zakonskih postupaka.

U takvom slučaju, Skupština opštine izdaje obaveštenje po donošenju odluke.

Sukob interesa

Odbornik Skupštine opštine ili član neke komisije biće isključen iz administrativnog postupka ili donošenja odluka koje se odnose na bilo koje pitanje u kojem on ili ona, ili neposredni član porodice ima lični ili finansijski interes.

Svaki odbornik je obavezan da obelodani sve sukobe interesa odmah po nastanku istih na bilo kom sastanku na kom odbornik prisustvuje. Svaki odbornik može pružiti informacije o interesima drugog odbornika.

Pre prvog sastanka Skupštine opštine, odbornici upisuju potpunu i otvorenu izjavu o njihovom finansijskom stanju u javni registar koji će se čuvati kod ovlašćenog službenika opštine. Odbornici upisuju bilo koju promenu njihovog finansijskog stanja čim ista nastane.

Poslovnik o radu određuje mere koje će se preduzimati za isključivanje odbornika iz upravnih postupaka i donošenja odluka u kojima oni imaju sukob  interesa.


Komisije koje osniva skupština opštine

Skupština opštine osniva i održava sednice Komisije za politiku i finansije i Komisije za zajednice.

Skupština opštine osniva druge komisije kada smatra neophodnim i potrebnim za izvršavanje svojih odgovornosti.

Komisija za zajednice

Skupština opštine osniva stalnu Komisiju za zajednice koja se bavi rešavanjem problema zajednica koje žive na prostoru opštine Zvečan.

Ova komisija sastoji se od pet (5) članova koji predstavljaju sve zajednice koje žive u opštini.

Sastav komisije za zajednice i njene odgovornosti definiše Skupština opštine uredbom, u skladu sa zakonom.

Komisija za politiku i finansije

Komisijom za politiku i finansije predsedava predsednik Skupštine opštine.

Komisija za politiku i finansije odgovorna je za razmatranje svih pravila, fiskalnih i finansiskih dokumenata, planova i inicijativa uključujući strateškog planiranja, godišnjeg srednjoročnog okvira budzeta, godišnjeg plana nabavke, godišnje uredbe o porezima, taksama i naknadama, godišnjeg internog radnog plana revizije, godišnjeg srednjoročnog budzeta i bilo kakvih promena budzeta tokom fiskalne godine, a takođe i izveštaje od predsednika Skupštine i daje preporuke za delovanje Skupštine opštine.