O Zvečanu

Opština Zvečan* se nalazi na severu Kosova. Pokriva površinu od oko 122 km² i obuhvata grad Zvečan i 35 sela. Prema podacima sa opštinske veb stranice, ukupna populacija procenjuje se na 16.650 stanovnika.

Demografska struktura 

  • Kosovski Srbi: preko 16.000 stanovnika u gradu sa 32 sela;
  • Kosovski Albanci: oko 500 stanovnika; Sela Boljetin, Lipa i Žaža;
  • Kosovski Romi, Bošnjaci i Goranci oko 150 u gradu i selima 

Nakon sukoba, opština je dobila 3.750 raseljenih lica, uključujući 250 izbeglica iz Hrvatske koji žive u privatnom smeštaju i kolektivnim centrima.

Ekonomija

Ekonomija opštine Zvečan se uglavnom oslanja na javni sektor i povezanu pomoć, proizvodnju i reciklažu akumulatora, poljoprivredu i mala trgovinska preduzeća. Postoje 62 registrovana preduzeća koja posluju u opštini. Ne postoje pouzdani podaci o broju zaposlenih u privatnom sektoru. 

Infrastruktura

Opšte stanje u kome se infrastruktura u opštini Zvečan ocenjeno je kao dobro. Većina glavnih puteva koji povezuju velika sela sa gradskim centrom je asfaltirana. Zvečan i tri od 35 sela su priključeni na regionalni mitrovački vodovod i kanalizaciju, a ostala sela imaju sopstveni vodovod i kanalizaciju. Sva sela su priključena na sistem za napajanje električnom energijom. 

Zdravstvo

Sistem primarne zdravstvene zaštite obuhvata jedan zdravstveni centar i četiri doma zdravlja. Sektor zdravstva ima 167 zaposlenih, uključujući doktore, medicinske sestre i pomoćno osoblje. 

Obrazovanje

Postoje tri osnovne škole, sa oko 800 đaka i 76 nastavnika; jedna srednja škola sa 254 učenika i 38 profesora i jedan vrtić sa 240 dece, koji prate nastavni plan i program na srpskom jeziku. 

Verski i kulturni objekti

Srednjovekovna tvrđava u Zvečanu i srpski pravoslavni manastir u Banjskoj  klasifikuju se kao posebne zone zaštite. Pored toga, na teritoriji opštine postoji zajednička posebna zona zaštite, klasifikovana kao takva iz teritorijalnih razloga, koja se sastoji od srpskog pravoslavnog manastira Sokolica i baštine kosovskih Albanaca ’Memorijalni kompleks Isa Boljetini’. 

*Informacije preuzete iz publikacije ’Profil opština’ koji je objavilo Ministarstvo administracije i lokalne samouprave